Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία στοχεύει:

- στην βελτίωση των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής

- στην οργάνωση και συγκέντρωση του παιδιού

- στην βελτίωση της αδρής και λεπτής κινητικότητας

- στην βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού