Θεραπευτικά - αξιολογητικά εργαλεία

- μέθοδος TEACCH

- μέθοδος PECS

- μέθοδος Sencory Integration

- μέθοδος MAKATON

- εκπαίδευση-χρήση ελληνικής νοηματικής γλώσσας

- τεστ νοημοσύνης WISC

- τεστ αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών

- αναπτυξιακά τεστ