Ειδικό παιδαγωγικό

Το ειδικό παιδαγωγικό είναι το πρόγραμμα αντιμετώπισης δυσκολιών που αφορούν σε:

- δυσλεξία

- μαθησιακές δυσκολίες

- διάσπαση προσοχής/ υπερκινητικότητα

- νοητική καθυστέρηση

- αναπτυξιακή καθυστέρηση

- διαταραχές συμπεριφοράς