Ψυχολογική υποστήριξη

Το παιδί παροτρύνεται να εκφραστεί μέσα από βοηθητικά θεραπευτικά "εργαλεία" ώστε να εντοπιστούν καταρχήν οι συναισθηματικές δυσκολίες του και να μπορέσει εν συνεχεία να ενισχυθεί και να ισορροπήσει συναισθηματικά.