Συμβουλευτική Γονέων

Έχει ως στόχο τη στήριξη της οικογένειας με σαφείς οδηγίες και καθοδήγηση όσον αφορά στο χειρισμό του παιδιού στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον.